BMA Rings

Çalışma Ortamımız

BMA Rings sağlık bilincinde ve güvenli bir şekilde ürün sağlamak için çevre dostu bir çalışma alanı sağlar. Tüm çalışanlarımızı işle ilgili kazaları ve yaralanmaları önlemek için eğitiyoruz ve uyarı işaretlerini her bir seviyeye yerleştirerek, onlara her zaman dikkat etmelerini hatırlatıyoruz.